Pravilnik trke

Organizator: IC TRAIL, Blagoja Parovića 1a/10, Beograd

Prijave za neku od trka su isključivo on-line na stranici www.ivanjicatrail.rs. Prijava se smatra dovršenom tek kompletnom uplatom startnine.

PROMENA podataka prijavljenog takmičara , kao i zamena prijavljenih trkača za ULTRU 66K i Ivanjica trail 23K je moguća, najkasnije do 20.04.2023 i to isključivo u pisanoj formi na zvaničan e-mail organizatora Ivanjica trail ivanjicatrail@gmail.com.

Nakon 20.04.2023. promene učesnika, podataka i trka više NISU moguće. Učestvovanje na trci pod brojem drugog trkača je kažnjivo diskvalifikacijom i/ili zabranom učestvovanja.

START TRKE:
ZATVARANJE PRIJAVA.

Za trke ULTRA 66K i Ivanjica trail 23K prijave se zatvaraju ili 20.04.2023. u 23:59. ili kada je dostignut limit takmičara (ULTRA – 120 takmičara, Ivanjica trail – 180 takmičara) bez obzira na rokove. PRIMER: 24.03.2023. u 11:06 je uplatom startnine dovršena prijava za 180-tog takmičara na Ivanjica trail 23K. Sistem za prijave se automatski isključuje i dalje prijave nisu moguće.

POVRAĆAJ I PRENOS STARTNINE.

Povraćaj startnine nije moguć ni u kojem slučaju, kao ni prenos startnine na nerednu godinu, a prenos startnog broja na drugog učesnika, vrši se najkasnije do 20.04.2023.

OGRANIČENJA

Broj učesnika je ograničen prema pojedinoj trci: Ivanjica ULTRA trail 66K – ukupno 120 učesnika, Ivanjica trail 23K – ukupno 180 učesnika

Svaki takmičar treba da bude svestan svog fizičkog, psihičkog i zdravstvenog stanja pre dolaska na trku i da bude svestan, da može da ispuni sve izazove koji su na datoj trci stavljeni pred njega ( dužina staze, konfiguracija terena, vremenski uslovi...)

Svi učesnici svojom prijavom i učešćem potvrđuju da na događaju nastupaju isključivo na vlastitu odgovornost i da su upoznati sa pravilima događaja i da su upoznati sa rizicima koje trčanje može da nosi. Prijavom na događaj učesnik/učesnica se odriče prenošenja odgovornosti na organizatora događaja te potvrđuje svoje zadovoljavajuće zdravstveno stanje i spremnost da završi trku.

Prijavom za trku, takmičar učestvuje na sopstvenu odgovornost i oslobađa organizatora svake odgovornosti, bilo građanske ili krivične, za štetu nanesenu licima i/ili njihovoj imovini, prouzrokovanu radnjama takmičara.

Prijavom za trku, takmičar daje dozvolu, da sve fotografije proistekle sa trka IVANJICA TRAIL 2023, postanu vlasništvo IC TRAIL , koje će dalje Organizator koristiti za svoju promociju.

Učešće na događaju Ivanjica trail podrazumijeva izričito i bezrezervno prihvatanje važećih propisa, etike događaja i svih instrukcija koje organizator šalje učesnicima.

MALOLETNA lica - Dozvoljeno je učestvovanje maloletnih lica isključivo uz pratnju:

Samostalno učestvovanje maloletnih lica nije dozvoljeno.

STARTNI PAKET

Organizator trke uzima naknadu (startninu) za učestvovanje na trci. Učesnik trke za tu naknadu dobija: organizaciju trke, startni broj, majicu, okrepu na okrepnim stanicama, obrok na kraju trke, medicinsku pomoc, finišersku medalju (ukoliko završi trku u zadatom vremenu). Startni paket se podiže isključivo lično bez mogućnosti da ga pruzme neko drugi.

Mesto i termini za podizanje startnih paketa:

OBAVEZNA OPREMA

ULTRA TRAIL 66K

 1. Astrofolija
 2. Šuškavac (vodo i vetro nepropusan)
 3. Osnovna prva pomoć (primer: zavoj, flaster, alklohol, povidon jod, brufen, nešto za alergiju, protiv bolova...)
 4. Pištaljka
 5. Trkački sat sa ubačenim trekom ili mobilni telefon sa ubačenim trekom
 6. Čaša plastična, gumena..)/
 7. Posuda za tečnosti (flašica, bidon, kamila…), minimum od 0.5 litara

IVANJICA TRAIL 23K

 1. Šuškavac (vodo i vetro nepropusan)
 2. Prva pomoć; flaster, zavoj, nešto za bolove...
 3. Pištaljka
 4. Trkački sat sa ubačenim trekom ili mobilni telefon sa ubačenim trekom
 5. Čaša /plastična, gumena../
 6. Posuda za tečnosti (flašica, bidon, kamila…), minimum od 0.5 litara

* U slučaju da učesnik bilo koje trke nema jednu od navedenih stavki iz Obavezne opreme, kažnjava se vremenskim penalom od +30 minuta. U slučaju da nema dve stavke iz Obavezne opreme, biće automatski disfalifikovan. Provere će se vršiti nasumično od strane Organizatora na startu, tokom trke i u cilju.

OKREPNE STANICE

Organizator se obavezuje da rasporedi i opskrbi okrepne stanice namirnicama ( voda, voće….) na kojima se takmičari mogu okrepiti i nastaviti trku. Učesnici trke treba da vode računa da u dovoljnim količinama ponesu sa sobom sve one potrebne namernice za koje smatra da će mu biti dovoljne da završi trku, a da po potrebi se dopune dostupnim namirnicama na okrepnim stanicama (voda, voće,…) da bi završili trku u zadovoljavajućem zdravstvenom stanju.

VREMENSKI LIMIT

Vremenski limit je vreme koje organizator određuje da bi se završila trka. U zavisnosti od trke koju takmičar trči organizator određuje vreme trajanja iste i to na Ultra66K – 16 sati (7 sati prva etapa + 9 sati druga etapa) i Ivanjica Trail 23K – 6 sati.

OBELEŽAVANJE STAZE

Staza će biti obeležena ( markirana ) vidljivim oznakama, odnosno PVC trakom ili strelicama. Ukoliko učesnik ne uoči markaciju na trci u narednih 100-200 metara, treba da se vrati na prethodnu koju je prošao. Takođe, svaki učesnik će dobiti putem e-maila i dodatno trek staze, po kojem može nepogrešivo da stigne do cilja.

ZAŠTITA PRIRODE

Učesnici trke se obavezuju da tokom trke i posle nje neće ostaviti nikakvo smeće u vidu plastičnih kesa, papira, ambalaže bilo koje vrste, odnosno da će istu odložiti na mesto propisano za odlaganje smeća. Na okrepnim stanicama će biti moguće odložiti smeće koje se nakupi tokom trke.

MEDICINSKA POMOĆ

U slučaju potrebe za medicinskom pomoći, učesnik se javlja organizatoru trke, ostaje na markiranoj stazi ( radi lakšeg lociranja ) i čeka dolazak osoblja koje će mu pružiti adekvatnu pomoć. Svaki učesnik trke ima obavezu pomoći svom kolegi trkaču i obavestiti nadležne ( organizatora ) radi daljeg ukazivanja pomoći. Zabranjeno je ostaviti povređenog trkača samog do dalaska stručne ekipe.

DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava prava diskvalifikacije bilo koga učesnika trke koji je na nesportski ili neki drugi način svojim delovanjem ugrozio druge takmičare, volontere ili organizatora trke.

ODUSTAJANJE

Odustajanje na trci je moguće na svakoj okrepnoj stanici. Učesnik koji je odustao je dužan da se prijavi i javi organizatoru trke u trenutku odustajanja i da sačeka da poslednji takmičar na trci prođe kroz tu istu okrepnu stanicu.

PROMENE

Organizator zadržava pravo promene određenog dela raspisa trke . Sve promene će biti objavljene na web stranici organizatora trke. Organizator zadržava parvo da u slučaju elemntarne nepogode, trku prekine.

ŽALBE

Žalbe vezane za trku podnose se organizatoru trke u pisanom obliku u roku od 60 minuta po okončanju predmetne trke isključivo na mail: ivanjicatrail@gmail.com . Naknadne žalbe ili prigovore nećemo prihvatati.

ZABRANA UČESTVOVANJA

Organizator zadržava prava zabrane učestvovanja učesniku koji je svojim nesportskim ponašanjem ili sličnim postupkom ugrozio bilo koga učesnika trke (trkača, volontera, organizatora trke).

Organizatori trke
Mirko Glavinić 060 333 8 342
Aleksandar Perović 063 232468